Organisatie

Auto Coumans Grensland Klassieker 2020 wordt georganiseerd door WTC Grensland. Wij zijn een wielervereniging die elke dinsdag en elke zondag een mooie rit wil fietsen. We hebben het geluk dat we binnen een kwartier door het prachtige Limburgs heuvelland rijden, de streek waar we stiekem een beetje verliefd op zijn geworden.

 

Met de organisatie van Auto Coumans Grensland Klassieker 2020 willen we iets terugdoen voor de wielersport: voor een mooi tarief organiseren we een Limburgse belevingstocht, mét heerlijke verwen-momenten. Onze website kun je vinden op http://www.wtcgrensland.nl.


Inschrijven?

Je kunt vanaf 1 februari 2020 inschrijven voor Auto Coumans Grensland Klassieker 2020.

Uiterste inschrijfdatum: 10 mei 24:00u, tenzij eerder het maximaal aantal deelnemers van 250 wordt bereikt, dus wees er op tijd bij.

Het inschrijven doe je via onderstaande knop. Bij het starten van de inschrijving kom je op de website van onze vereniging. Daar schrijf je in, de betaling loopt vervolgens via iDeal.

Gedragsreglement Toertochten

WTC Grensland is actief betrokken bij het ontwikkelen van een vriendelijk fietsbeleid. Bij onze Auto Coumans Grensland Klassieker 2020 gelden de 11 gouden regels, zoals opgesteld in ons samenwerkingsverband www.velot.nl.

Deelnemers aan Auto Coumans Grensland Klassieker 2020 verklaren dat zij akkoord gaan met de 11 gouden regels en dat zij overeenkomstig zullen handelen.

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een stuurbordje. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd.
 2. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 3. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananen schillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico's die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 7. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 8. Het gebruik van volgauto's op de route is verboden.
 9. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt en tevens onderstaande toertochten.
 11. Met Justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.


Deelnemer verklaart:

 • Kennis te hebben genomen van het gedragsreglement en zich daaraan te houden.
 • Er mee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en aan overige toertochten worden overhandigd.
 • Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico. Dit houdt o.a. in dat:
  • de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor ongelukken en pech onderweg
  • de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal van fietsen ed. bij de start/finish en op de pauzeplaatsen. Tevens niet voor persoonlijke bezittingen bij het gebruik van de kleedlokalen en douchegelegenheid in Stein.
  • het gebruik van de fietsenstalling voor eigen risico is. Maak gebruik van een eigen slotje, ook op de pauzeplaatsen. Helaas worden bij toertochten regelmatig fietsen gestolen, laat het niet jouw fiets zijn.
 • Voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de toertocht.
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.