Organisatie

De Grenslandklassieker wordt georganiseerd door WTC Grensland, de oudste wielerclub van Zuid-Limburg. Een club van wielerliefhebbers die is opgericht in 1979 en elke zondag een mooie rit fietst. We hebben het geluk dat we binnen een kwartier al in het prachtige Limburgs heuvelland rijden, de streek waar we stiekem een beetje verliefd op zijn geworden. Daarnaast gaan de clubritten in de zomermaanden ook richting de Voerstreek waar menige heuvel beklommen wordt.

 

Met de organisatie van de Grenslandlassieker willen we iets terugdoen voor de wielersport: als vereniging willen we de andere fietsers ook van het Limburgse wielerland laten genieten en dat voor een mooi tarief. Met de Grenslandklassieker organiseren we een Limburgse belevingstocht, door een streek met typisch Limburgse vakwerkhuizen, Bourgondische restaurants en cafés.

Onze website kun je vinden op http://www.wtcgrensland.nl.


Inschrijven?

Je kunt vanaf 1 maart 2023 inschrijven voor de Grenslandklassieker 2023.

Uiterste inschrijfdatum: 6 mei 23:59u, tenzij eerder het maximaal aantal deelnemers van 250 wordt bereikt, dus wees er op tijd bij.

Het inschrijven doe je via onderstaande knop. Bij het starten van de inschrijving kom je op de website van fietssport.nl. Daar schrijf je in, de betaling loopt vervolgens via iDeal of PayPal.

Gedragsreglement Toertochten

WTC Grensland is actief betrokken bij het ontwikkelen van een vriendelijk fietsbeleid. Bij onze Grenslandklassieker gelden de 11 gouden regels, zoals opgesteld in ons samenwerkingsverband www.velot.nl.

Deelnemers aan de Grenslandklassieker verklaren dat zij akkoord gaan met de 11 gouden regels en dat zij overeenkomstig zullen handelen.

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een polsbandje. Het polsbandje dient goed zichtbaar aan de pols te worden bevestigd.
 2. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 3. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananen schillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico's die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 7. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 8. Het gebruik van volgauto's op de route is verboden.
 9. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt en tevens onderstaande toertochten.
 11. Met Justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.


Akkoordverklaring gedragsreglement

Deelnemer verklaart:

 

 • Kennis te hebben genomen van het gedragsreglement en zich daaraan te houden.
 • Er mee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en aan overige toertochten worden overhandigd.
 • Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico. Dit houdt o.a. in dat:
  • de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor ongelukken en pech onderweg
  • de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal van fietsen ed. bij de start/finish en op de pauzeplaatsen. Tevens niet voor persoonlijke bezittingen bij het gebruik van de kleedlokalen en douchegelegenheid in Stein.
  • het gebruik van de fietsenstalling voor eigen risico is. Maak gebruik van een eigen slotje, ook op de pauzeplaatsen. Helaas worden bij toertochten regelmatig fietsen gestolen, laat het niet jouw fiets zijn.
 • Voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de toertocht.
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.